فولاد 6587

نوامبر 27, 2020
فولاد سمانتاسیون

فولاد سمانتاسیون

فولاد سمانتاسیون فولادهای سمانتاسیون فولاد هایی مهندسی غیرآلیاژی و یا فولاد های آلیاژی خاص هستند که درصد کربن پایینی دارند، تقریبا بین 0.1-0.25 درصد از نظر […]
فولاد های آلیاژی

مشاوره و خرید