هزینه فولاد A350 LF2

ژوئن 4, 2021
فولاد A350 LF2

فولاد A350 LF2

فولاد A350 LF2 فلنج های ساخته شده از فولاد A350 LF2 دارای استحکام عملکرد 36ksi هستند و برای بدست آوردن ساختار دانه ای نرمال می شوند. […]
فولاد های آلیاژی

مشاوره و خرید